Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Walrose Boutique SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului walrose.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului walrose.ro, dispozitive de tip laptop, smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.walrose.ro .

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Walrose Boutique SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor si serviciilor  Walrose Boutique SRL sub brand-ul: WALROSE.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal

Walrose Boutique SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea produselor si serviciilor furnizate de site-ul walrose.ro

 

 1. Activități comerciale de vânzări produse si servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse si servicii pe website-ul walrose.ro,

administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de  piață, statistică.

 1. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor si serviciilor Walrose Boutique SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse si servicii și comportamentului consumatorului.
 2. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul walrose.ro), înlocuiri de produse.
 3. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 

Atunci cand creati un cont pe www.walrose.ro, va solicitam sa furnizati urmatoarele date cu caracter personal, in continuare denumite “Date Personale”:

 • numele si prenumele dvs.,
 • adresa de facturare,
 • adresa de livrare,
 • adresa de email
 • numarul de telefon.

 

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul walrose.ro:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.walrose.ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de produse si servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul walrose.roadministrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, adrese de livrare.
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor si serviciilor Walrose, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
  – nume și prenume, telefon, e-mail, adresa(domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, Walrose prelucrează date constând în codul numeric personal pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.
 4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Walrose Boutique SRL, îmbunătățirea calității serviciilor:

– nume și prenume, telefon, e-mail,

adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți– în plus, Walrose  prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse si Servicii.

 1. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

 

Walrose prelucreaza date cu caracter personal doar in interesul utilizatorilor site-ului care isi creeaza un cont de log in in cadrul site-ului walrose.ro.

 

Datele personale pe care le furnizati sunt asociate contului dvs. de utilizator si sunt afisate atunci cand plasati comenzi pe Walrose.ro.

 

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Walrose Boutique  SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Walrose Boutique SRL  de a vă furniza respectivele produse si  servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastra sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

In cazul in care furnizati consimtamantul dvs. de acceptare pentru a primi informatii de marketing de la Walrose, Walrose va procesa, de asemenea, adresa dvs. de e-mail, in scopul de a va trimite informatii de marketing despre produsele, serviciile si promotiile Walrose. Puteti sa va retrageti consimtamantul in orice moment modificand preferintele in contul dvs. Walrose sau prin linkul de dezabonare din partea de jos a e-mailurilor de marketing. E-mailurile de marketing pe care le primiti de la Walrose se bazeaza pe produsele pe care le-ati achizitionat in trecut, pe produsele pe care le-ati adaugat in cos.

 

 

 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastra cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Walrose Boutique SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Walrose  (cum este cazul companiilor cu care Walrose Boutique  SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Walrose Boutique  SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Walrose Boutique Srl precum și dumneavoastra ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

 

Datele înregistrate de Walrose Boutique SRL  nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Walrose. 

 

 

 1. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.
 • de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege;
 • incepand cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protectia datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Walrose Boutique  SRL prin accesarea formularului de contact la adresa office@walrose.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Turnului nr. 5 Brasov, cod postal 500152,  jud. Brasov,  sau de e-mail:  walroseboutique@gmail.com.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Walrose Boutique SRL (prin accesarea formularului de contact la adresa www.walrose.ro/contact/  sau la adresa de poștă: Str. Turnului nr. 5 Brasov, cod postal 500152, jud. Brasov sau de e-mail: walroseboutique@gmail.com ), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către persoana desemnata de Walrose Boutique SRL cu privire la efectuarea prelucrarii datelor potrivit cerintelor legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 1. Prevederi speciale legate de minori

Walrose Boutique  SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Walrose Boutique  SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de produse si servicii sau orice comunicații pe site-ul www.walrose.ro , ori participarea la concursuri sau campanii ale Walrose Boutique SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la Walrose Boutique SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 

 1. Durata prelucrării datelor

 

Stocam datele dumneavoastra cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a furniza produsele si a desfasura tranzactiile pe care le-ati solicitat sau in alte scopuri esentiale, precum respectarea obligatiilor legale, solutionarea disputelor si implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesitati pot varia in functie de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retentie pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retentie cuprind:

 • mentinerea si imbunatatirea performantei produselor, mentinerea in siguranta a sistemelor noastre si mentinerea de inregistrari de business si financiare corespunzatoare;

 

 • perioada pentru care dvs. v-ati exprimat consimtamantul sau pana cand va exprimati intentia intr-una din modalitatile prevazute in prezenta politica de a nu le mai pastra;

 

 • daca este vorba despre date la care dvs. aveti acces, datele vor fi stocate pana cand dvs. le veti sterge, de exemplu, stergerea contului de pe site-ul nostru.

 

 • daca datele dvs. sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurta;

 

 • situatia in care o lege prevede obligativitatea retentiei datelor personale, pentru mentinerea datelor relevante pentru o investigatie sau date care trebuie sa fie pastrate in cazul unui litigiu;

 

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta  Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal  pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Walrose Boutique SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.